Περιστροφικά αρχεία Mtwo

περιστροφικό σύστημα αρχείων mtwo, Οδοντικά όργανα Endodontic, endodontic αρχεία του ISO.