Οδοντικό καρβίδιο Burs βολφραμίου

άσπρα χειρουργικά burs SS, χειρουργικό στρογγυλό γραφείο.