Οδοντικό διαμάντι Burs

ευθύ γραφείο διαμαντιών, διαμάντι burs που χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική, χειρουργικό διαμάντι μήκους burs.