Αρχεία χεριών Endo

γλύφανο ανοξείδωτου, dentsply protaper αρχεία χεριών, endodontic αρχεία χεριών.