οδοντικά καθαρίζοντας εργαλεία

endo αρχείων πορειών, Root Canal αρχεία, αρχεία niti στο endodontics.