περιστροφικά αρχεία σχεδιαγράμματος

dentsply αρχεία endo, endodontic αρχεία σχεδιαγράμματος, αρχεία επεξεργασίας καναλιών ρίζας.