Αρχείο Κ οδοντικό

endo αρχείων τύπων Κ, οδοντικά αρχεία Κ, αρχείο niti Κ.